Kvarten

Mel : Kors på Idas grav Impelupet glaset står på bräcklig fot, Kalla pilsnerflaskor luta sig därmot! Men där nere –miserere- i min mage djup och svart, sitter djäfvulen och väntar på en kvart!
Alue
Laulutyyppi