Kalmare-visan

Uti Kalmare stad, ja,där finnes ingen kvast förrän lördagen.Hej, dick! Hej, dack!Hej, dick-om dick-om dack!Hej, dick-om dick-om dack! När som bonden kommer hem,kommer bondekvinnan ut.Är så stor i sin trut.Hej, dick… Var är pengarna, du fått?Jo, dem har jag supit oppuppå Kalmare slott.Hej, dick…   Jag skall klaga dig anför vår kronbefallningsman,och du ska få skam.Hej, dick…   Kronbefallningsmannen vårsatt på krogen igåroch var full som ett får.Hej, dick…  

Laulutyyppi
Laulun alkuperäinen esittäjä ja alkuperäinen laulunnimi
Kalmare-visan