Vodka ach vodka

Student av Maskvje, många år sen va', ja, gås i uniformjernas och röda kinder ha. Ach vodka, ach vodka, galubka majá, alla mina rosornas tbi vodotschka vsjala.
Ja skulle schenitsja på den vackra symamsell, som älska mej så innerligt varannan lördagskväll. Ach vodka, ach vodka, galubka majá, alla mina krafternas t vodotschka vsjala!
Allt vad jag hade palismjestarn stalj bortoch skicka mej till Pjeterburg med nästa fångtransport. Ach vodka, ach vodka, galubka majá, alla mina sorgernas t vodotschka vsjala!
I en rännsten di la maj, när vi kom till Pjeterburg. – Smakas vattne bre, där får drickas din lurk! Ach vodka, ach vodka, galubka majá, njemnoschko bara vodotschka och allting vara bra!
Smuts kom i näsan och vatten i mind mund, en lukt va de, tvi bosche moj, ja frö just som en hund. Ach vodka, ach vodka, galubka majá, varför mina krafternas t vodotschka vsjala!
Då hördes från himmeln en änglastämma, ack: – Tschort vasmi usch etich praktljatich sabak.

Laulutyyppi
Laulun alkuperäinen esittäjä ja alkuperäinen laulunnimi
Vodka ach vodka