Livet är härligt

Livet är härligt, tavarits, vårt liv är härligt! Vi alla våra små bekymmer glömmer, när vi har fått en tår på tand! En skål! Ta dig en vodka, tavarits, en liten vodka! Glasen i botten vi tillsamman stömmer, det komma mera efterhand! Hej!

Laulutyyppi
Laulun alkuperäinen esittäjä ja alkuperäinen laulunnimi
Livet är härligt