Kors i allsin dar

Kors i allsin dar, har du brännvin kvar?Är du sparsam eller snål?

Laulutyyppi
Laulun alkuperäinen esittäjä ja alkuperäinen laulunnimi
Kors i allsin dar