Mera brännvin i glasen

Mera brännvin i glasen, mera glas på vårt bord, mera bord på kalasen, mer' kalas på vår jord! Mera jordar med måne, mera månar kring Mars, mera marscher till Skåne, mera Skåne, bevars!

Laulutyyppi
Laulun alkuperäinen esittäjä ja alkuperäinen laulunnimi
Mera brännvin i glasen