Min lilla lön

Min lilla lön den räcker inte till,den går till öl och till brännvin! Brännvin!Till öl och brännvin går den åt,och lite flickor emellanåt.Min lilla lön den räcker inte till,den går till öl och till brännvin!

Laulutyyppi
Laulun alkuperäinen esittäjä ja alkuperäinen laulunnimi
Min lilla lön