Helangorakatten

Det var en gång en helangorakatt, fal-le-ra, som älskade en vanlig bonnakatt, fal-le-ra. Och följden blev en jamare, fast den var mycket tamare, för den var blott en halvangårakatt, fal.le.ra!

Laulutyyppi
Laulun alkuperäinen esittäjä ja alkuperäinen laulunnimi
Helangorakatten