Nu är det nu

Nu är det "nu" igen och nu är det "nu" igen,och "nuet" varar fram till "sedan". Men det var inte sant, och det var inte sant, för däremellan kommer "medan".

Laulutyyppi
Laulun alkuperäinen esittäjä ja alkuperäinen laulunnimi
Nu är det nu