Heppeneppetepp

Till Stockholm for Heppeneppetepp,till Stockholm for jag. Till jag.Och till Stockholm for Amalia,som bad oss supa bra.Till Stockholm for alla raska gossar,som i laget där va'. Och till Stockholm for Amalia,som bad oss supa bra.Till Stockholm for alla raska gossar,som i laget där va'.

Laulutyyppi
Laulun alkuperäinen esittäjä ja alkuperäinen laulunnimi
Heppeneppetepp