Här finns nu ingen

Här finns nu ingen, som uti glaset spotta plär. Värdens brännvinflaska ännu otömd är. Sillen den salta, den ger oss en osläcklig först, akvavit sen gammalt står som släckningsmedel först. Tack ska nu värden ha för Helan, Halvan, Terserna, men det som finns i flaskan kvar, ska också smakar bra!

Laulutyyppi
Laulun alkuperäinen esittäjä ja alkuperäinen laulunnimi
Här finns nu ingen