Äta flottskaja

Äta flottskaja, dricka gottskaja, dricka merskaja, slå i flerskaja och bli fullskaja, fall' om kullskaja,om jag vill skaja ta en till!

Laulutyyppi
Laulun alkuperäinen esittäjä ja alkuperäinen laulunnimi
Äta flottskaja