Dom som är nyktra

Dom, som är nyktra, har inte så roligt, dom har bara ansvar och aldrigt nå't "tjolittanlejfaderulla". Men vi, som är fulla, vi har bara kul nästan jämt. Det sägs, att en mänska kan va' utan brännvin. Det stämmer, kan hända, men se blott på den min, som pryder en absolutist: den är jävligt trist !Därför så sjunger vi så: 

Laulutyyppi
Laulun alkuperäinen esittäjä ja alkuperäinen laulunnimi
Dom som är nyktra