TEK/Pupuhaukka

Leukojen välliin

Viina on elämän riemuja varten, viina on lahjana jumalatarten – leukojen välliin, leukojen välliin, leukojen välliin viinaa, juu! Leukojen välliin ryyppi, nyt joka ainut tyyppi! Leukojen välliin, leukojen välliin, leukojen välliin viinaa, juu! Ryypillä tehdään kuninkaita, herroja suuria, ruhtinaita, leukojen välliin… Ryyppi se painuu sisuksiin syvvää, päässä ja syämmessä tekkee se hyvvää, leukojen välliin... Ryyppi kun on mennyt kurkusta sissään, siellä se istuu ja pyytää lissää, leukojen välliin, leukojen välliin, leukojen välliin viinaa, juu!

Ei muuta keinoa

Oi, kallis Suomenmaan, sun lisäveros kuohuja, budjettisi paisuntaa suo mun kestää, kunnes hetki lähtöni lyö. Oon köyhä teekkari. On isälläni pellot ja metsät, viljat, karjaakin. Silti mulla on verot, peijakas, suuremmat. Ei muuta neuvoa kuin myydä rekka-autoja ostaa tila Kainuusta ja sitten toivoa, että halla kaiken viljan veis! Tukipalkkiot, satovahingot, kaiken korvaa Suomen valtio. Ei muuta keinoa kuin mennä paikan Alkoon ja ostaa pullo Koskista, ja sitten toivoa, että viina kaiken järjen veis. Ryyppää, ryyppää jo, ryyppää, ryyppää jo, ettei hukkaan menis kohmelo.

Missä vika?

Vuosia kulunut ja siitä on monta, kun Polyteekin koulua aloin onnetonta. Tehnyt oon töitä ja valvonut öitä, mutt' aina riittää vaan, mutt' aina riittää vaan. Plansseja piirrän ja plansseja kummaan, ain’ yhä tenteissä silti mä pummaan. Tehnyt oon töitä…  

Teekkariveljeni muistathan sen

Teekkariveljeni, muistathan sen:kerranhan, kumppani, vannoimme niin,että me surren tai riemuiten kaikk'elon kohtalot kannettaisiin.Niin on helle työn, riemuiset retket yön,kaikki, min' tunsi sy'än; kaikki on ain'tasan pantu ja vannottu vain,että muistot teekkaritempaustenviemme vuosihin vanhuuden.

Itkuvirsi

Silloin minä itkin ensi kerran,kun äiti mun Alkohon laittoi ja sen matalan torpan nokiselta pankolta kassin kun käteheni laittoi, ja sen laittoi. Mene sinä, poika, viinakauppaanj a tuo sinä olutta sieltä, sillä ethän sinä kotonasi muuta saa kuin paljasta pontikkalientä.